Pingin Bahagia Dunia dan Akhirat? Yuk Simak Tips dan Kumpulan Doa-doanya

Tiap-tiap manusia yang menjalani kehidupan, selain mencari nafkah dengan tujuan menafkahi keluarga, disertai pula dengan berdoa meminta hajat dihadapan Allah SWT. Sebagai yang memiliki alam semesta, tentulah permunajatan kita, Allah akan mengabulkan jika tentunya diimbangi dengan amalan-amalan anjuran lainnya .

Diantaranya yang dapat dikatakan dipakai sebagai acuan dalam kehidupan ini yaitu merupakan sebuah pengharapan dan doa kepada Allah SWT lewat untaian kata-kata serta juga perasaan batin pada diri kita.

Kebahagiaan yaitu suatu suasana batin dan kondisi yang tentunya kita semua menginginkannya. Amatlah biasa Selaku seorang manusia, kita senantiasa memiliki harapan agar hidup bahagia, terlepas dari semua cobaan kehidupan yang dilalui.

Malahan, banyak dari kita yang menjadikan kebahagiaan termasuk tujuan hidup yang hendak kita mewujudkannya. Bentuk kebahagiaan itu pun beraneka macam. Sebagian ada yang menjadikan kebahagiaan dalam bentuk damainya keluarga dan saling mendukung satu dengan yang lain, dan juga ada yang memaknai kebahagiaan dalam bentuk banyaknya materi yang bisa menjadikan kita tak lagi merasakan kesulitan disaat memerlukan sesuatu.

Namun begitu, apakah Anda tahu kalau sebenarnya bagi Islam hakikat bahagia adalah amatlah luas dibandingkan dari pengertian-pengertian tadi? Berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Dengan demikian, sebetulnya letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Walau tak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi dapat kita rasakan.

Sumber kebahagiaan hakiki ialah kedamaian yang kita semua dapat merasakannya dalam hati. Hal tersebut merupakan rahmat Allah yang tidak ternilai harganya. Pasti tiap-tiap dari kita menginginkan jiwa yang damai, yang terhindar dari rasa khawatir.

Tapi, tak setiap orang bisa menggapai kebahagiaan hakiki ini. Hal ini diantaranya disebabkan mayoritas orang pada lupa dengan Tuhannya, Dzat yang mengaruniakan kebahagiaan dan menciptakan ketenangan di jiwa yang hakiki.

Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Maka dengan demikian, apabila kita meminta kebahagiaan di dunia serta juga akhirat, sudah menjadi keharusan bagi kita selalu mengingat Allah dan senantiasa berdoa bermunajat pada Allah. Pastinya tak ada kebahagiaan hakiki yang mampu kita mendapatkannya tanpa adanya rahmat dari Allah. Oleh sebab itu, dibawah ini akan dijelaskan 2 doa bahagia dunia akhirat yang boleh kita aplikasikan.

Islam Merupakan Agama yang Harmonis

Islam itu merupakan agama yang menjunjung tinggi keseimbangan, sehingga damai dengan diri sendiri benar-benar ditekankan. Karena tentunya memang, manusia senantiasaberharap hati mereka tentram, tenang, serta juga cukup akan keberkahan.

Oleh karena itu semua cuma dapat diperoleh dengan berdoa dan juga beribadah.

Islam yang mengandung makna �Selamat� telah membawa inspirasi kepada masyarakat dengan kata-kata yang indah. Berkembangnya agama Islam sebab kebanyakan isi dari Al-quran dan Al-hadist membahas tentang hal yang indah.

Lebih kebanyakan isinya merupakan penyemangat bagi penganutnya untuk beristiqomah sayang dengan Tuhan, alam, dan juga sesama yang lain. Oleh karena itu, ada kebanyakan kata mutiara Islam dari isi kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Harapan dan doa menurut artinya ialah pendekatan diri kepada Allah disertai sepenuh hati, mayoritas pula disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malahan Al-Qur�an kebanyakan menjelaskan juga bahwa tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya bisa hadir apabila dibarengi keikhlasan. Perihal ini merupakan kebiasaan yang diamalkan oleh orang-orang shalih.

Ikhlasnya berdoa akan dapat menambah keseriusan jiwa, sehingga doa pada Allah akan senantiasa dipanjatkan, baik ketika situasi senang maupun diwaktu kondisi di bawah, saat penderitaan maupun dalam kebahagiaan, entah kesulitan maupun dalam keleluasaan.

Doa Sapu Jagat

Fadhilah doa ini tentunya sudah diketahui sejak lama untuk senantiasa kita membacanya tiap-tiap berakhirnya sholat, terlebih lagi shalat fardhu. Teks doa ini dalam Bahasa Arab adalah �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini berarti, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan melantunkan doa ini, kita tak sekedar meminta kebahagiaan di dunia, namun pula mengharapkan selamat kehidupan di akhirat kelak. Memang inilah tujuan hidup seorang muslim yang seharusnya.

Doa meminta kesejahteraan dunia akhirat

selanjutnya, yaitu doa supaya bisa mengharapkan ampunan dan juga kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, bunyi dari doa ini �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak luput pula kita mesti juga meminta selamatnya dari penyakit. Sebetulnya, seseorang yang tertimpa penyakit maupun mengerjakan dosa maksiat tak akan bisa mencicipi kebahagiaan dunia akhirat.

Oleh karenanya, patutnya kita meminta pertolongan Allah supaya bisa selamat dari penyakit dan maksiat yang kemungkinan dapat menimpa kita sebagai insan yang biasa.

Demikianlah dua doa untuk kita bahagia dunia serta akhirat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *